GAZETA DE CORABIA
Cotidian al tuturor oltenilor

Anul I, Nr.1, Luni, 17-05-2010 

Agricol

Casa de Cultura

Medico-Social

Contracte Credit

Inflatie

Meteo

 

         

DIN ACTIVITATEA CAMEREI AGRICOLE

1       O data cu intrarea tarii noastre in U.E, de la 01.01.2007, agricultura tarii noastre trebuie sa se inscrie in P.A.C (Politica Agrara Comuna), politica impusa tuturor celor 27 tari membre, politica ce inseamna performanta in anumite standarde si niveluri de siguranta alimentara.
   Intrarea agriculturii in P.A.C, nu inseamna si integrare. Pentru ca drumul integrarii sa fie cat mai scurt si cat mai putin costisitor, pentru lucratorii din agricultura ai comunitatilor apartinatoare camerei agricole Corabia (Cilieni, Tia Mare, Izbiceni, Giuvarasti, Gircov, Orlea, oras Corabia),c amera agricola le va realiza prin:
-transmiterea de informatii agricole propriu-zise care includ:
                 -tehnici de cultura si productie
                 -managementul fermei
                 -informatii de piata si prelucrarea produselor agricole
                 -informatii de dezvoltare comunitara
-imbunatatirea calitatii profesionale agricole, a fermierului ca nivel de performanta agricola in toate sectoarele agricole prin organizarea de cursuri de pregatire profesionala de scurta durata (3 luni) in domeniul agricol pentru tineri si adulti:
                  -apicultor
                  -piscicultor
                  -tractorist
                  -lucrator cultura plantelor de camp
                  -cresterea animalelor
                  -altele
-Sprijinirea si acordarea de asistenta in organizarea de forme asociative, asociatii familiale, grupuri de producatori, cooperative agricole, in conformitate cu legislatia agricola actuala.
-sprijinirea si acordarea de consiliere in intocmirea de proiecte pentru atragerea de fonduri nerambursabile pe masurile din P.N.D.R (Programul National de Dezvoltare Rurala)
M. 141 –Sprijinirea fermelor de semisubsistenta
             1500 euro/an pana in 2013, nerambursabili
M. 142 -organizarea de grupuri de producatori
             50000 euro-100000 euro, nerambursabili
M. 112 –instalarea tinerilor fermieri
               Tineri sub 40 ani-pana la 25000 euro, nerambursabili
-organizeaza intalniri,mese rotunde pe teme din agricultura
-acorda asistenta de specialitate si sfaturi practice in domeniu:privind mai buna punere in valoare a resurselor materiale proprii, bazei materiale, fortei de munca, a resurselor banesti proprii dar si a celor atrase.
Toate acestea vor duce la transformarea actualelor exploatatii agricole in exploatatii comerciale moderne, performante, competitive pe lunga durata.

Intocmit ing.Iancu Ghe
Sef. C.A. Corabia

              

 

   

                                                                   

 

 

 

               

 

 

    

 


Copyright 2010 primariacorabia.ro