Plateste impozitul online

 

 

 

 

 

 

 

Invitatie pentru data de 29.03.2017

 

Proiect de hotarare referitor la aprobarea contractarii unei finantari rambursabile interne in valoare de 4.406.462 ron

 

Proiect de hotarare referitor la modificarea H.C.L. Nr. 11/21.07.2016 referitoare la numire reprezentanti consiliul de administratie in unitatile de invatamant

 

Proiect de hotarare referitor la reactualizarea Planului de analiza si acoperire a riscurilor

 

Proiect de hotarare referitor la aprobare cotizatie pe anul 2017

 

Proiect de hotarare referitor la modificare H.C.L. Nr. 12/24.02.2017 privind concesionare teren

 

Proiect de hotarare referitor la invitatie sedinta 24-02-2017

 

Proiect de hotarare referitor la abrogare organigrama

 

Proiect de hotarare referitor la alegerea presedintelui de sedinta

 

Proiect de hotarare referitor la aprobare concesionare teren

 

Proiect de hotarare referitor la aprobare plan de ocupare a functiilor publice pentru anul 2016

 

Proiect de hotarare referitor la reactualizarea Comandamentului Antiepizootic Local

 

Proiect de hotarare referitor la aprobarea tarifelor la apa - canal

 

Proiect de hotarare referitor la aprobare plan local de actiuni pe anul 2017 pentru incluziunea cetatenilor romani apartinand minoritatii romilor

 

Proiect de hotarare referitor la anularea taxei de salubrizare datorata de persoanele fizice care nu au beneficiat de serviciile operatorului de salubrizare

 

Proiect de hotarare referitor la aprobari manifestari cultural-artistice si sportive

 

Proiect de hotarare referitor la aprobare plan de actiuni si lucrari in interes local pentru anul 2017

 

Proiect de hotarare referitor la rectificare bugetara

 

Proiect de hotatare referitor la modificarea HCL Corabia Nr. 34/30.09.2016

 

Proiect de hotarare referitor la numire reprezentanti Consiliul Local in Comisia pentru Evaluarea si Asigurarea Calitatii in unitatile de invatamant preuniversitar

 

Proiect de hotarare referitor la alegerea presedintelui de sedinta

 

Proiect de hotarare referitor la acceptarea localitatii Radomiresti ca membru al Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "Oltul"

 

Proiect de hotarare referitor la aprobarea Nomenclatorului arhivistic

 

Proiect de hotarare privind aprobarea normelor procedurale interne pentru realizarea achizitiilor directe de bunuri, servicii si lucrari la Orasul Corabia

 

Proiect de hotarare referitor la aprobare cotizatie catre Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara OLT-ECO pe anul 2016

 

Proiect de hotarare referitor la incheierea exercitiului bugetar pe trimestrul III anul 2016

 

Proiect de hotarare privind aprobarea refinantarii unui imprumut intern in valoare de 4619 mii lei

 

Proiect de hotarare referitor la acceptarea localitatii Valea Mare ca membru al Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "Oltul"

 

Proiect de hotarare referitor la acceptarea localitatii Dobroteasa ca membru al Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "Oltul"

 

Proiect de hotarare referitor la achizitionare toalete ecologice