Plateste impozitul online

 

 

 

 

 

 

 

Acte necesare-cazuri privind impozitele şi taxele

Important !

Toate actele se depun în original şi în copie actele originale nu se reţin.
Contribuabilii sunt obligaţi să depună declaraţiile fiscale  pentru stabilirea impozitului pe clădiri,terenuri şi ,mijloacele de transport la compartimentul de specialitate al administraţiei publice locale în termen de 30 de zile de la data dobândirii acestora.
Obligaţia de a depune declaraţiile fiscale revine deopotrivă şi contribuabililor care înstrăinează clădiri şi terenuri sau intervin schimbări privind domiciliul fiscal.


 Impuneri terenuri agricole sau silvice

Scutiri de la plata taxelor şi impozitelor locale

Încetări impuneri fiscale clădiri şi terenuri

Recalculări impozit

Impunere construcţie nouă

Impuneri sau rectificări de declaraţii clădiri şi terenuri

Eliberarea certificatelor fiscale

Schimbarea talonului

Înmatricularea temporară a unui mijloc de transport

Declararea unui mijloc de transport

Scoaterea din evidenţă a unui mijloc de transport - Acte si Declaratie

Modificarea valorii de inventar a clădirii