Plateste impozitul online

 

 

 

 

 

 

 

Scutiri de la plata taxelor si impozitelor locale

CERERE ;
DECLARATIE TIP– Model ITL-001 respectiv Model ITL-004
EXTRAS DE CARTE FUNCIARA ACTUALIZAT ;
DUPA CAZ :
LEGITIMATIA DE VETERAN (vaduva de veteran) de razboi - conform Legii nr. 44/1994 ;
CERTIFICAT DE REVOLUTIONAR SI BREVET CONFORM LEGII NR. 42/1990 ;
DECIZIA DIRECTIEI GENERALE DE MUNCA SI PROTECTIE SOCIALA - conform Decretului Lege nr. 118/1990 completat de Legea nr. 189 /2000 ;
CERTIFICATUL DE INCADRARE IN GRAD DE HANDICAP SAU INVALIDITATE;
BULETINUL SAU CARTEA DE IDENTITATE;

Important !
Scutirea de la plata impozitului pe cladiri si terenuri se aplica doar cladirii folosite ca domiciliu de persoanele fizice si doar terenului aferent cladirii utilizate ca domiciliu.

Pentru mijloacele de transport se aplica doar pentru un mijloc de transport înregistrat la adresa de domiciliu a contribuabilului la alegerea acestuia.

Scutirea de la plata impozitului se aplica începând cu prima zi a lunii urmatoare celei în care persoana depune documentele justificative în vederea scutirii.

Toate actele se depun în original si în copie actele originale nu se retin.
Contribuabilii sunt obligati sa depuna declaratiile fiscale pentru stabilirea impozitului pe cladiri,terenuri si ,mijloacele de transport la compartimentul de specialitate al administratiei publice locale în termen de 30 de zile de la data dobândirii acestora.
Obligatia de a depune declaratiile fiscale revine deopotriva si contribuabililor care înstraineaza cladiri si terenuri sau intervin schimbari privind domiciliul fiscal.

 

Anexa la HCL 100 / 2009

 

Unde se depun actele?

Primaria oras Corabia,str.Cuza Voda,nr.54
Directia Impozite si Taxe locale

Telefon:0249.560703 int.17
Fax:0249.506154
e-mail:primariacorabia@yahoo.com

web:www.primariacorabia.ro