Plateste impozitul online

Recalculari impozit

DECLARATIE (formular tip) – Model ITL-001 respectiv Model ITL-004;
ACT DE PROPRIETATE - titlu de proprietate, contract de vânzare-cumparare, contract de schimb, contract de donatie, certificat de mostenitor,extras de carte funciara, sentinta judecatoreasca, proces-verbal de licitatie;
BULETINUL SAU CARTEA DE IDENTITATE ;
SCHITA IMOBILULUI- din care sa rezulte suprafata utila si construita desfasurata a imobilului ;