Plateste impozitul online

Modificarea valorii de inventar a cladirii

1.Actul care sta la baza înregistrarii în contabilitate a modificarii valorii de inventar a cladirii:
Raport de reevaluare, conform reglementarilor legale privind reevaluarea cladirilor.
Factura,
Orice act care sta la baza inregistrarii in contabilitate a modificarii survenite.
Nota contabila.

2. Alte documente:
Ultima balanta de verificare analitica (cont 2121)

 

3. Declaratia tipizata:
Model ITL 003
Aceasta va fi întocmita prin respectarea rubricaturii si completarea tuturor elementelor prevazute de formular.
În cazul în care contribuabilul avea în patrimoniu , la momentul modificarii valorii de inventar a cladirii, si alte cladiri, declaratia va cuprinde totate cladirile aflate în proprietatea contribuabilului, iar impozitul se va calcula din nou pentru toate cladirile.