Plateste impozitul online

Impuneri sau rectificari de declaratii pentru cladiri si terenuri

DECLARATIE (formular tip) – Model ITL-001 respectiv Model ITL-004;
ACT DE PROPRIETATE - titlu de proprietate, contract de vânzare-cumparare, contract de schimb, contract de donatie, certificat de mostenitor, sentinta judecatoreasca, proces-verbal de licitatie ;
EXTRAS DE CARTE FUNCIARA ;
BULETINUL SAU CARTEA DE IDENTITATE ;
PROCES-VERBAL DE PREDARE-PRIMIRE - locuinte noi;
PROCES-VERBAL DE PUNERE ÎN POSESIE - pentru teren ;
SCHITA IMOBILULUI –din care sa rezulte supratafa utila si construita desfasurata a imobilului;
DOSAR PLIC