Plateste impozitul online

Impuneri terenuri agricole sau silvice

Declaratie tip – Model ITL-004 vizata de Biroul Agricol din cadrul Primariei CORABIA, prin care se face dovada transcrierii terenului în Registrul agricol si categoria de folosinta a terenului (ex: terenuri cu constructii; arabil; pasuni; fânete; vii; livezi si alte terenuri cu vegetatie forestiera; terenuri cu ape, drumuri si cai ferate; terenuri neproductive),
Extrasul de carte funciara ,titlul de proprietate, procesul-verbal, fise sau orice alte documente de punere în posesie întocmite de consiliile locale potrivit dispozitiilor legale în vigoare, chiar daca nu este emis titlul de proprietate,
Schita terenului ;
Buletinul sau cartea de identitate ;