Plateste impozitul online

Impunere construcţie nouă

 

  1. DECLARAŢIE (formular tip) - Model ITL-001;
  2. AUTORIZAŢIA DE CONSTRUCŢIE CU TAXA DE REGULARIZARE ;
  3. CERTIFICAT DE URBANISM;
  4. BULETINUL SAU CARTEA DE IDENTITATE ;
  5. PROCESUL-VERBAL DE RECEPŢIE A LUCRĂRII;
  6. SCHIŢA CONSTRUCŢIEI- din care să rezulte supratafa utilă şi construită desfaşurată a imobilului;